האייל

והקרניים

eyal.jpg

האייל, זוכה לכבוד רב מבני השבט, יש מקומות שזו החיה, שמכלכלת ועונה על צורכי השבט, מזון, עור וקרניים.
הקרניים הגדולות של האייל, הן הסמל שלו. הקרניים שלו משמשות, כמו אנטנה לקלוט את המידע הרוחני, האבסטרקטי, השמיימי המידע של הרוח ולהפוך את המידע הזה, דרך רגליו הדקיקות להליכה בדרך.
האייל לא רק קולט את המידע העדיין, הוא ממש הולך אותו. הקרניים המסועפות שלו מתחברות לראש, וכל הפיצולים מתחברים לקרן ראשית אחת.

לעיתים האייל, משיר את הקרניים שלו ואז מתחיל להצמיח קרניים חדשות. גם אם נדמה שאין לו קרניים בכלל, יש לו התחלה ומשם רואים את הגזע הראשי של הקרן צומח ומסביבו פיצולים קטנים.

כשרפואת האייל מגיעה, היא מזכירה לנו שני דברים. ללכת בדרך שאנחנו מאמינים בה ולא רק ללמוד אותה.
והדבר השני, שלפעמים אפשר להשיר את הקרניים שלנו, את הדרך שהתאימה לנו עד עכשיו ולהתחיל בדרך חדשה, שצומחת מבפנים. ותקלוט מידע חדש מהרוח הגדולה.